उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग तेस्रो बैठक सम्बन्धमा – प्रेस विज्ञप्ति

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग

तेस्रो बैठक सम्बन्धमा

प्रेस विज्ञप्ति

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको तेस्रो बैठक मिति २०७५/०४/२७ गते आयोगका अध्यक्ष एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बस्यो । आयोगका अध्यक्षबाट दोस्रो बैठकमा भएका निर्णयहरूको जानकारी गराउने कार्य भयो । सो बैठकमा प्रस्तुत गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयवस्तु र विधेयकमा समावेश गर्नु पर्ने थप विषयहरूका सम्बन्धमा आयोगका सदस्यहरूबाट आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने कार्य भयो ।

girirajmani pokharel

संघीय शासन प्रणालीमा शिक्षाको दूरदृष्टि, उद्देश्यहरू. समाजवाद उन्मुख शिक्षाको प्रणाली, शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्त र संघीय संरचना अनुसार तहगत भूमिकाका सम्बन्धमा तत्काल आयोगमा छलफल अगाडि बढाउँदै अवधारण पत्र विकास गर्ने निर्णय भयो । आयोगमा छलफलमा ल्याउन र प्रतिवेदन लेखनमा सहजता ल्याउन शिक्षाका विषयहरू समूहीकरण गरी विभिन्न आठ वटा विषयक्षेत्रहरू निर्धारण गरिएका छन् । उक्त विषय क्षेत्रहरूमा रहने विषय र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने आयोगका सदस्यहरू तपसिल अनुसार रहने निर्णय भयो ।

तपसिल

विषय क्षेत्र समूह निर्माण र जिम्मेवारी

क्र. सं.  विषय क्षेत्र कार्य क्षेत्रहरु विज्ञ सदस्य
उच्च शिक्षा

 

·         उच्च शिक्षा

·         विश्व विद्यालय बर्गिकरण

·         गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन

·         अनुसन्धान र विकास

·         खुला तथा दुर सिकाइ

डा. गङ्गालाल तुलाधर

प्रा.डा. सुजन बाबु मरहट्टा

प्रा.डा. शारदा थपलिया

 

माध्यमिक शिक्षा ·         माध्यमिक शिक्षा

·         विद्यालय व्यवस्थापन

·         प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व

·         शैक्षिक मापदण्ड

·         शिक्षण संस्थाको अनुमति

श्याम श्रेष्ठ

रमेश सिलवाल

चक्रमान विक

 

आधारभुत शिक्षा, (प्रारम्भिक बाल शिक्षा समेत) ·         प्रारम्भिक बाल विकास

·         आधारभूत  शिक्षा

·         विद्यालय व्यवस्थापन

·         प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व

·         शैक्षिक मापदण्ड

·         शिक्षण संस्थाको अनुमति

प्रा.डा. मीन बहादुर विष्ट

लक्ष्मण शर्मा

प्रा.डा. रामस्वार्थ राय

 

You may also like...

1 Response

  1. The Major Challenges of Higher education is quality control. Are the classes running on Schedule ??. Most of the classes do not run properly. Most of Campus Chief, Dean does not want to interfere in this matter. Most teachers/professors are working in several other private colleges/ campuses. Dishonesty, no commitment, and, less dedication are common everywhere. Many courses are being finished in less number of classes / less delivery of courses is one of a big problem. The delivery of practical classes is also very poor in most of the institution. The academic calendar is never followed and/ or never work. There is always a quarrel among the faculties/ employee/ to get the advantageous administrative position. There is no rules/ law/ to get any position in the university system.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *