Category: घोषणा पत्र

0

शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अपिल

“हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा” शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अपिल आदरणीय अभिभावकज्यूहरु, हरेक बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि...